Saat Konu
09.30-10.00 AÇILIŞ KONUŞMALARI Prof. Dr. Makbule GEZMEN KARADAĞ, Prof. Dr. Musa YILDIZ
10.00-10.30 AÇILIŞ KONFERANSI Oturum Başkanı: Prof. Dr. Makbule GEZMEN KARADAĞ
  DOĞA, SAĞLIK ve ÇOCUK Serdar KILIÇ
10.30-12.00 ORTAK PANEL: SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zehra GÖÇMEN BAYKARA, Doç. Dr. Duygu AĞAGÜNDÜZ
10.30-10.50 Sağlıkta küresel hedefler Prof. Dr. Toker ERGÜDER
10.50-11.10 İklim değişikliklerinin küresel etkileri Bahadır TOPAL
11.10-11.30 İklim değişiklikleri ve sağlık Doç. Dr. Tufan NAYIR
11.30-11.50 Küresel sağlık sorunlarında multidisipliner yaklaşım - ekip anlayışı Dr. Ertuğrul EĞIN
11.50-12.00 Soru&Cevap ve Tartışma  
12.00-13.00 ÖĞLE ARASI  
13.00-14.30 ORTAK PARALEL PANEL: GÖÇ ve KÜRESEL SAĞLIK Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zeynep TEZEL, Prof. Dr. Fatma ARPACI
13.00-13.25 Göç ve beslenme Dr. Öğr. Üyesi Kübra ESİN
13.25-13.50 Göçün travmatik etkisi Prof. Dr. Yasemin ÖZKAN
13.50-14.15 Göçmen çocuklarda çift dillilik Nur Seda SABAN DÜLGER, Adnan GÜLAÇTI
14.15-14.30 Soru&Cevap ve Tartışma  
14.30-14.45 ARA  
14.45-15.45 PANEL: BESLENMENİN DÜNÜ, BUGÜNÜ ve YARINI Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gamze AKBULUT, Doç. Dr. Derya DİKMEN
14.45-15.00 Beslenmenin evrimi Prof. Dr. Metin Saip SÜRÜCÜOĞLU
15.00-15.15 Diyetle ilgili eşitsizlikler / Diet related disparities Prof. Dr. Elena CARRILLO ALVAREZ
15.15-15.30 Beslenmenin geleceği: Bizi neler bekliyor? Dr. Öğr. Üyesi Z. Begüm KALYONCU ATASOY
15.30-15.45 Soru&Cevap ve Tartışma  
15.45-16.00 ARA  
16.00-17.00 KONFERANS: HEMŞİRELİK ve İNOVASYON Oturum Başkanı: Prof. Dr. Emine İYİGÜN, Prof. Dr. Naile BİLGİLİ
16.00-16.20 Sağlık bakımında inovatif hemşirelik yaklaşımları Dr. Öğr. Üyesi Yeliz DOĞAN MERİH
16.20-16.40 İnovatif ürün örneği: Tasarım ve geliştirme süreci Prof. Dr. Nurcan ÇALIŞKAN
16.40-17.00 Soru&Cevap ve Tartışma  
17.00-17.15 ARA  
17.15-18.30 SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 1 Prof. Dr. Satı DEMİR, Dr. Öğr. Üyesi Zühal ERDOĞAN
Saat Konu
12.00-13.00 ÖĞLE ARASI  
13.00-14.30 ORTAK PARALEL PANEL: KÜRESEL SAĞLIK VE DEZAVANTAJLI GRUPLAR Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nilgün BEK, Prof. Dr. Sultan AYAZ ALKAYA
13.00-13.25 Engellilerde işitme kaybı yönetimi Doç. Dr. Çağıl GÖKDOĞAN
13.25-13.50 Bedensel engelli bireyin spor aracılığıyla topluma entegrasyonu Prof. Dr. Nevin A. GÜZEL
13.50-14.15 Engelli bireylere yönelik hemşirelik yaklaşımları Doç. Dr. Kamer GÜR
14.15-14.30 Soru&Cevap ve Tartışma  
14.30-14.45 ARA  
14.45-15.45 PANEL: PANDEMİNİN ÇOCUKLARIN İLETİŞİM BECERİLERİNE ETKİSİ Oturum Başkanı: Prof. Dr. Esra ÖZCEBE, Prof. Dr. Bülent GÜNDÜZ
14.45-15.00 Pandemide çocuklarda dil gelişimi Arş. Gör. Dr. Şadiye BACIK TIRANK
15.00-15.15 Pandemide aile çocuk etkileşimi Öğr. Gör. N. Egemen NAKIŞÇI
15.15-15.30 Pandeminin genel gelişim alanlarına etkisi Dr. Öğr. Üyesi Ayşe İlayda MUTLU
15.30-15.45 Soru&Cevap ve Tartışma  
15.45-16.00 ARA  
16.00-17.00 PANEL: GÜRÜLTÜ ve İŞİTME SAĞLIĞI Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet ATAŞ, Doç. Dr. Suna YILMAZ
16.00-16.15 Gürültünün işitme sağlığı üzerine etkisi Prof. Dr. Yusuf KEMALOĞLU
16.15-16.30 Hiperakuzi, misofonia Melis KESKİN YILDIZ
16.30-16.45 Kulak çınlaması nasıl yönetilmeli Dr. Öğr. Üyesi G. İpek ŞAHIN KAMİŞLİ
16.45-17.00 Soru&Cevap ve Tartışma  
17.00-17.15 ARA  
17.15-18.30 SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 2 Doc. Dr. Zeynep EMIR, Prof. Dr. İlke KESER
Saat Konu
13.00-14.30 PANEL: BESLENMEDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR Oturum Başkanı: Doç. Dr. Duygu AĞAGÜNDÜZ, Prof. Dr. Hülya GÖKMEN ÖZEL
13.00-13.25 The relationship between orthorexia and health Prof. Dr. Aleksandra ROGOWSKA
13.25-13.50 Biomarkers of food intake and gut fermentation Prof. Dr. Lars OVE DRAGSTED
13.50-14.15 Potent phytochemicals from medicinal plant against COVID-19 Prof. Dr. Talha Bin EMRAN
14.15-14.30 Q&A and Discussion  
14.30-14.45 ARA  
14.45-15.45 PANEL: ÜLKEMİZDE KARDİYOPULMONER REHABİLİTASYONUN GELECEĞİ Oturum Başkanı: Prof. Dr. Meral BOŞNAK GÜÇLÜ, Prof. Dr. Sema SAVCI
14.45-15.10 Kardiyopulmoner rehabilitasyonda yapay zeka uygulamaları Prof. Dr. Ulaş BAĞCI
15.10-15.35 Solunum fizyoterapisinde özelleşme: HERMES Projesi Prof. Dr. Deniz İNAL İNCE
15.35-15.45 Soru&Cevap ve Tartışma  
15.45-16.00 ARA  
16.00-17.00 KONFERANS Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zeynep TEZEL, Prof. Dr. Fatma ARPACI
  Uyuşturucu ile ilgili subliminal mesajlar Prof. Dr. Hamit HANCI
17.00-17.15 ARA  
17.15-18.30 SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 3 Dr. Öğr. Üyesi Semra NAVRUZ VARLI, Dr. Öğr. Üyesi Büşra AYHAN
Saat Konu
09.00-10.30 ORTAK PARALEL PANEL: YAŞLANAN DÜNYADA SAĞLIK HİZMETLERİ Oturum Başkanı: Prof. Dr. Songül AKSOY, Prof. Dr. Emine AKAL YILDIZ
09.00-09.25 Yaşlanma ve işitme kaybı Dr. Öğr. Üyesi Bilgehan TEKIN DAL
09.25-09.50 Yaşlanan beyin ve iletişim becerileri Mariam KAVAKÇI
09.50-10.15 Yaşlanan dünyada beslenme Prof. Dr. Nilüfer ACAR TEK
10.15-10.30 Soru&Cevap ve Tartışma  
10.30-10.45 ARA  
10.45-12.15 ORTAK PARALEL PANEL: DİJİTALLEŞEN DÜNYADA SAĞLIK HİZMETLERİ Oturum Başkanı: Prof. Dr. Bülent GÜNDÜZ, Prof. Dr. Hilal YILDIRAN
10.45-11.10 Tele odyoloji Dr. Öğr. Üyesi Şenay ALTINYAY
11.10-11.35 Dil ve konuşma terapisi, teleterapi ve aile eğitimi Dr. Öğr. Üyesi Işık Sibel KÜÇÜKÜNAL, Öğr. Gör. Nurcan KILIÇ
11.35-12.00 Kronik hastalıklarda diyet uyumunu artırmada mobil aplikasyonlar Dr. Feray GENCER BINGÖL
12.00-12.15 Soru&Cevap ve Tartışma  
12.15-13.30 ÖĞLE ARASI  
13.30-14.30 MİKROORGANİZMALARLA GELECEK YAŞAM Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yasemin AKDEVELIOĞLU, Doç. Dr. Alev KESER
13.30-13.45 Tarladan çatala mikrobiyota yolculuğu Dr. Öğr. Üyesi Burcu AKSOY CANYOLU
13.45-14.00 Kor mikrobiyota gelişiminde ilk 1000 gün serüveni  Dr. Öğr. Üyesi Yasemin ERTAŞ ÖZTÜRK
14.00-14.15 Bağırsaklara yeni nesil beslenme çözümleri ve mikrobiyotanın önemi Dr. Öğr. Üyesi Sema ÇALAPKORUR
14.15-14.30 Soru&Cevap ve Tartışma  
14.30-14.45 ARA  
14.45-15.45 HEMŞİRELİKTE GÜNCEL BİR SORUN: GÖÇ Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ayişe KARADAĞ, Prof. Dr. Hülya BULUT
14.45-15.10 Göçmen/Mülteci bireylere yönelik hemşirelik yaklaşımları Prof. Dr. İlknur AYDIN AVCI
15.10-15-35 Hemşirelikte mesleki göç Doç. Dr. Azize ATLI ÖZBAŞ
15.35-15.45 Soru&Cevap ve Tartışma  
15.45-17.00 SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 4 Doç. Dr. Sevil GÜLER, Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem SARI ÖZTÜRK
17.00-17.15 ARA  
17.15-18.15 SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 7 Prof. Dr. Naime ALTAY, Dr. Öğr. Üyesi Merve KIZILIRMAK TATU
18.15-18.30 KAPANIŞ ve DEĞERLENDİRME  
Saat Konu
9.00-10.30 ORTAK PARALEL PANEL: YAŞLANAN DÜNYADA SAĞLIK HİZMETLERİ Oturum Başkanı: Prof. Dr. Candan ALGUN, Prof. Dr. Ayfer TEZEL
09.00-09.25 Yaşlanan dünyada fizyoterepi ve rehabilitasyon Prof. Dr. Selda BAŞAR
09.25-09.50 Pandemi sonrası Yaşlı Sağlığının Geliştirilmesi Prof. Dr. Sevgisun KAPUCU
09.50-10.15 Yaşlının güçlendirilmesi Prof. Dr. Velittin KALINKARA
10.15-10.30 Soru&Cevap ve Tartışma  
10.30-10.45 ARA  
10.45-12.15 ORTAK PARALEL PANEL: DİJİTALLEŞEN DÜNYADA SAĞLIK HİZMETLERİ Oturum Başkanı: Prof. Dr. Özlem ÜLGER, Prof. Dr. Ayten ŞENTÜRK ERENEL
10.45-11.10 Yapay zekanın fizyoterapinin geleceğindeki yeri Prof. Dr. Muhammed KILINÇ
11.10-11.35 Hemşirelik alanında tele-sağlık uygulamaları Dr. Öğr. Üyesi Nuran AYDIN ATEŞ
11.35-12.00 Dijital bağımlılık Doç. Dr. Hüsne DEMİREL
12.00-12.15 Soru&Cevap ve Tartışma  
12.15-13.30 ÖĞLE ARASI  
13.30-14.30 SES, YUTMA VE BESLENME BOZUKLUKLARINDA YENİLİKLERİ YAKALAMAK Oturum Başkanı: Prof. Dr. Haldun OĞUZ, Dr. Öğr. Üyesi Güzide ATALIK
13.30-13.45 Ses bozukluklarında Güncel Yaklaşımlar Hakan GÖLAÇ
13.45-14.00 Yutma bozukluklarında güncel yaklaşımlar Aydan BAŞTUĞ DUMBAK
14.00-14.15 Beslenme bozukluklarında güncel yaklaşımlar Dr. Öğr. Üyesi Güzide ATALIK
14.15-14.30 Soru&Cevap ve Tartışma  
14.30-14.45 ARA  
14.45-15.45 ODYOLOJİDE GÜNCEL İNOVATİF YAKLAŞIMLAR Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Bilgehan TEKİN DAL, Dr. Öğr. Üyesi Gurbet İpek ŞAHİN KAMİŞLİ
14.45-15.30 Odyolojide Güncel İnovatif Yaklaşımlar Dr. Öğr. Üyesi Eyüp KARA
15.30-15-45 Soru&Cevap ve Tartışma  
15.45-17.00 SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 5 Prof. Dr. Arzu GÜÇLÜ GÜNDÜZ , Dr. Öğretim Üyesi Muşerrefe KELEŞ
17.00-17.15 ARA  
17.15-18.15 SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 8 Prof. Dr. Selda BAŞAR, Dr. Öğretim Üyesi Kamile AKKAYA
Saat Konu
09.00-10.30 KONFERANS Oturum Başkanı: Prof. Dr. Medine YILMAZ, Prof. Dr. Yeter KİTİŞ
09.00-10.00 Küresel bir sorun olarak afet: Hemşirelik yaklaşımı Prof. Dr. Sultan AYAZ ALKAYA
10.00-10.30 Soru&Cevap ve Tartışma  
10.30-10.45 ARA  
10.45-12.15 ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE ERKEN MÜDAHALE Oturum Başkanı: Prof. Dr. Kıvılcım GÜCÜYENER, Prof. Dr. Merih ÇETİNKAYA
10.45-11.10 Yüksek riskli serebral palsiyi nasıl tanırız? Prof. Andrea GUZZETTA
11.10-11.35 Aile odaklı erken müdahale yaklaşımları bize ne diyor? Dr. Öğr. Üyesi Hatice ADIGÜZEL
11.35-12.00 Ulusal bir erken müdahale modeli: SAFE Yaklaşımı Dr. Öğr. Üyesi Umut APAYDIN
12.00-12.15 Soru&Cevap ve Tartışma  
12.15-13.30 ÖĞLE ARASI  
13.30-14.30 YOĞUN BAKIMDA PULMONER REHABİLİTASYON UYGULAMALARI Oturum Başkanı: PRof. Dr. Deniz İNAL İNCE, Prof. Dr. Meral BOŞNAK GÜÇLÜ
13.30-13.50 Nöromuskuler hastalıklarda pulmoner rehabilitasyon Assoc. Prof. Dr. Miguel R. GONCALVES
13.50-14.10 Yogun bakımda mekanik ventilasyondaki hastada pulmoner rehabilitasyon Phd. Marine van HOLLEBEK
14.10-14.30 Soru&Cevap ve Tartışma  
14.30-14.45 ARA  
14.45-15.45 İHTİYACA YÖNELİK SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI Oturum Başkanı: Prof. Dr. Eda PURUTÇUOĞLU, Doç. Dr. Ömer Faruk CANTEKİN
14.45-15.10 Yaşlılarla sosyal hizmet: Kapsamlı ihtiyaç analizi araçları Doç. Dr. Nicoleta NEAMȚU
15.10-15-35 Kırsal bölgelerde ikamet edenlerin karşılanmamış ihtiyaçlarına ilişkin sosyal çalışma Doç. Dr. Cristina FALUDI
15.35-15.45 Soru&Cevap ve Tartışma  
15.45-17.00 SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 6 Prof. Dr. Hilal YILDIRAN, Dr. Öğr. Üyesi Feride AYYILDIZ
17.00-17.15 ARA  
17.15-18.15 SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 9 Dr.Öğr. Üyesi Güzide ATALIK, Dr. Arş. Gör. Şadiye BACIK TIRANK
Saat Konu
09.00-10.15 SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 10 Prof. Dr. Nihan KAFA, Dr. Ögr. Üyesi Müşerrefe KELEŞ
10.30-10.30 ARA  
10.30-11.45 SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 12 Prof. Dr. Şengül YAMAN SÖZBİR, Dr. Öğr. Üyesi Elif SÖZERİ ÖZTÜRK
12.00-13.00 ÖĞLE ARASI  
13.00-14.00 SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 15 Dr. Öğr. Üyesi Özlem CANBOLAT, Dr. Öğr. Üyesi Mehtap UZUN AKSOY
Saat Konu
09.00-10.30 OKUMA YAZMA GÜÇLÜĞÜNDE SANTRAL İŞİTSEL İŞLEMLEME TERAPİSİ KURSU Işık Sibel KÜÇÜKÜNAL
10.30-10.45 ARA  
10.45-12.00 SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 13 Dr. Murat ESMER, Prof. Dr. Seyit ÇITAKER
12.00-13.00 ÖĞLE ARASI  
13.00-14.00 SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 16 Dr. Öğr. Üyesi Işık Sibel KÜÇÜKÜNAL, Öğr. Gör. Nurcan KILIÇ
Saat Konu
09.00-10.15 SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 11 Prof. Dr. Ülkü POLAT, Dr. Öğr. Üyesi Tuğba KARATAŞ
10.30-10.30 ARA  
10.30-11.45 SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 14 Dr. Öğr. Üyesi Emine YASSIBAŞ, Dr. Öğr. Üyesi Hande MORTAŞ
12.00-13.00 ÖĞLE ARASI  
13.00-14.00 SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 17 Prof. Dr. Leyla ÖZGEN, Doç. Dr. Hüsne DEMİREL